2022
I sommeren bliver der investeret i en ny maskine til at klippe vores planter. Den kan indstilles i forskellige højder, hvilket gør den meget anvendelig både i ungplanter og vores færdigplanter. Denne investering gør, at det er blevet hurtigere at klippe planterne og vi kan derfor nå en ekstra klipning, hvilket giver en endnu bedre forgrening.

I det tidlige forår 2022 udskiftes vores gødningsblander og pumpesystem. Skiftet giver os langt større kontrol over ledetal og pH, hvilket kan ses på planterne. Det var en nervepirrende proces i det tørre forår. Alle rør fra dygpumpen blev taget fra og vi var uden vand til det nye system var sluttet til. Alt gik heldigvis glat, takket værre gode samarbejdspartnere.

2021
Dorte Tanghus ansættes som ny salgskonsulent på Nygaards Planteskole. Hun arbejder med det daglige salgsarbejde, samt kører på virksomhedsbesøg hos vore kunder. Dorte har baggrund indenfor produktion af stauder og kommer også til at arbejde med vores impulsstauder.

2020
Nygaards Planteskole udvider endnu engang på de digitale tiltag, og lancerer helt ny webplatform, der har endnu mere fokus på brugervenlighed ved bestillinger fra PC, tablets og mobile enheder. Hjemmesiden lanceres på flere sprog, for bl.a. at imødekomme de svenske kunder.   

2015
Der investeres i en opgraver til opgravning af de større klumpplanter. Dette vil gøre det lettere at håndtere større antal af de kraftige klumpplanter og reducere mængden af tunge løft. 

2014
Nygaards Planteskole fylder 30 år og der laves en gennemgribende opdatering af hjemmesiden, der sikrer, at vi fortsat kan være i front med gode brugervenlige løsninger til vores kunder.

2013
Efter mange års arbejde og afprøvning lykkedes det at få nyhedsregistreret vores nye taks til hæk. Det fejrede vi med en navngivn på Have&Landskab 2013, hvor Palle Kristoffersen gav planten det endelige handelsnavn: Taxus baccata "Brande Select" 'TANY0109' (N) PBR. Afprøvningen er sket i tæt samarbejde med Jørgen Gregersen og Brande Skovkirkegård. 

2012
Der anskaffes en ny og mere avanceret klipper til produktionen. Det betyder, at planten nu klippes hele vejen rundt, i stedet for kun på toppen, hvilket giver en langt mere ensartet og velforgrenet plante.

2011
Carsten Sølund Kristensen ansættes som ny salgskonsulent og omvandrende planteleksikon. Han arbejder med det daglige salgsarbejde, samt kører på virksomhedsbesøg hos vore kunder. Carsten har baggrund i havecentre og en stor faglig interesse for planter og have.

2010
www.nygaardsplanteskole.dk får et gennemgribende ansigtsløft. Siden bliver langt mere brugervenlig for vore kunder. Samtidig bliver en lang række informationer gjort tilgængelig for privatpersoner, der dermed kan bruge hjemmesiden som inspirationskilde.


Malene Nygaard Jensen ansættes som markedsføringskoordinator. Hun arbejder med Nygaards Planteskoles kommunikation til vore kunder samt til slutbrugeren og har fokus på, hvordan vi bedst muligt servicerer vore kunder.

Produktionsarealet udvides med endnu et nyt væksthus, der erstatter de sidste af de gamle plastiktunler.

Markproduktion: ca. 13 ha
Containerplads: ca. 9 ha
Under glas: ca. 26.000 m²

2008
Nygaards Planteskole beslutter at udvide produktionen af bunddækkeplanter betydelig. Der anskaffes derfor en Bekidan pottemaskine med potte-magasin så vi bliver i stand til at producere bunddækkeplanter i traditionelle potter og i de populære 15 stk. bakker i samme produktionslinie. Efter 10 års godt samarbejde vælger Erik Lauridsen at søge nye udfordringer.

2007
Nygaards Planteskole udvider produktionen af planter med høj impulsværdi. Dette gøres for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

2005
Som den første planteskole i Danmark investeres der i et Visser Spaceomatsystem som sikrer en mere rationel håndtering af potter. Denne investering medfører også at ENSIDIG GENTAGENDE ARBEJDE i forbindelse med udsætning af potter på containerpladsen, afstandsgivning samt klipning af planter mere end halveres.

Markproduktion: ca. 12,5 ha
Containerplads: ca. 9 ha
Under glas/plastik: ca. 19.000 m²

2004
Nygaards Planteskole går i luften med en hjemmeside hvor der er mulighed for indkøb direkte over nettet. Vi udvider samme år både containerpladsen og bygger to nye væksthuse.

Markproduktion: ca. 9 ha
Containerplads: ca. 9 ha
Under glas/plastik: ca. 19.000 m²

2003
Der opføres et kølerum på 580 m² for at opnå en mere sikker overvintring, bedre produktionsstyring samt bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter.

2002
Der opføres yderligere et væksthus på 5.600 m² til produktion af Magnolia Hibiscus m.m. samt til oppotning af Laurbær og Buksbom, der dyrkes i marken. Disse pottes til overvintring under beskyttede forhold i væksthus.

Markproduktion: ca. 10 ha
Containerplads: ca. 8 ha
Under glas/plastik: ca. 13.000 m²

2001
Markproduktionen er forsat stigende og der investeres i en special traktor, der skal løse opgaver såsom rodskæring, mekanisk og kemisk ukrudtbekæmpelse samt gødskning.


Markproduktion: ca.8 ha
Containerplads: ca.8 ha
Under glas/plastik: 7.500 m²

2000
Decemberorkanen i 1999 har haft store konsekvenser for produktions faciliteterne, men allerede i foråret 2000 står et nyt væksthus på i alt 4.800 m² klar til brug. Dette giver mulighed for en ydereligere effektivisering af produktionen. 

1999
Decemberorkanen d. 3. dec. raserer store dele af planteskolen. Hovedparten af tunnel-husene er så ødelagte, at de ikke kan genanvendes. Det besluttes derfor, at opføre et væksthus.

1998
Nygaards Planteskole vælger efter flere års godt samarbejde med Prima Plant at stå på egne ben. Nyggards Planteskoles sortiment er blevet betragteligt udvidet i omfang, og ønsket om en tættere kontakt til kundekredsen er en af de væsentlige årsager til skiftet. Erik Lauridsen ansættes som salgskonsulent.

1997
Pladsen i den gamle hal bliver for lille. Der bygges ekspeditions- og lagerhal på 1.000 m² med læsseramper og tilhørende kontorfaciliteter.

1996
Den første markproduktion igangsættes. Produktionen koncentreres hovedsageligt om større planter med Laurbær, Buksbom og Mahonia som hovedprodukter. Markarealet bliver gennem de næste 7 år udvidet til ca. 10 ha.

1994
Containerpladsen udvides kraftigt med 32.500 m2, og de første store vandingsbomme anskaffes. De grundlæggende rammer for en storproduktion er nu lagt.

1992
Nygaards Planteskole etablerer, sammen med 3 andre planteskoler, salgs-selskabet Prima Plant. Dette skridt skal give planteskolen mulighed for at koncentrere sig om produktion og produktudvikling, mens Prima Plant forestår salget.

1991
Bente Juul Jensen opsiger sin stilling i Plantedirektoratet, og er herefter fuldtidsbeskæftiget i planteskolen.

1988
Produktionsarealet bliver nu væsentligt udvidet, og der investeres i en pottemaskine med henblik på mere rationel produktion. Produktionen omlægges gradvist til færdigplanter.

1986
Firmaets første EDB-system tages i brug. 
2 Pc´er, model 386 SX 25 Mhz med 4 Mb Ram + printer mm. 
Samlet pris: ca. 80.000 kr. Er siden hen blevet udskiftet. 
Der bygges samme år ekstra tunnelhuse. 

1984
Nygaards Planteskole bliver grundlagt. Planteskolen etableres på en tidligere landbrugsejendom. De første tunnelhuse rejses og den første produktion påbegyndes. Der produceres hovedsagligt planter til viderekultur.

Historien

Meget har ændret sig, siden Bente og Søren købte en nedlagt landbrugsejendom uden for Vejen, i foråret 1984. Her etablerede de Nygaards Planteskole, der i dag er en af landets største produktionsplanteskoler med planter til haver og anlæg. Fokus er, og har altid været, på innovation, kvalitet og effektivitet.

Kontakt & support (engros)
+45 75 36 60 88
Kongeåvej 10
6600 Vejen