Miljøet med i planlægningen


Potter i genanvendt og genanvendeligt materiale

Vi bruger rigtigt mange potter hvert år og derfor var det naturligt for os, at kigge på en mere miljørigtig løsning. I flere år undersøgte og testede vi bionedbrydelige potter, men med vores meget varierede og ofte lange produktion, fandt vi aldrig en holdbar løsning i bionedbrydeligt materiale. I 2019 besluttede vi så at skifte de traditionelle sorte plasticpotter ud med grå potter der er lavet af 100 % genbrugsplast og samtidig er de 100 % genanvendelige. Problemet med de sorte potter er, at de indeholder karbon. De kan derfor ikke gennemlyses og bliver dermed ikke genkendt som genanvendelige i sortering. Derfor ender de sorte potter til forbrænding, mens de grå bliver genanvendt.

Miljøcertificering

Vi forsøger, som alle andre, at behandle vores miljø og ressourcer med respekt. Vi anvender mekanisk ukrudtsbekæmpelse hvor det giver mening, vi anvender biologisk bekæmpelse hvor det er muligt osv. Vi gør også meget ud at fjerne planter fra sortimentet, hvis de er særligt udsatte for sygdomme eller skadedyr der kræver behandling. Selv om vi synes at vi gør hvad vi kan, er det altid godt at have en standard at holde sig selv op imod. I 2019 begyndte vi derfor at indberette vores forbrug af vand, strøm, olie, gødning og kemikalier til MPS-ABC, der er en hollandsk miljøcertificering indenfor planter. Efter et års indberetninger kom resultatet: Vi har fået A+ i miljø, hvilket er den bedste kategori man kan lande i.

Biologisk bekæmpelse

Der er mange gode biologiske midler og nyttedyr som vi anvender i vores produktion, hvor det giver mening. Vi anvender også andre midler når det er det mest effektive, men som det fremgår af vores miljøcertificering, arbejder vi ansvarligt med vores ukrudts og skadedyrsbekæmpelse.

Biodiversitet

Det er efterhånden veldokumenteret at der bliver færre og færre insekter og vi ved også, at vi er afhængige af insekterne til bestøvning. Insekterne er presset af global opvarmning, intensivt landbrug og andre faktorer, men også af vores havekultur. En græsplæne er en ørken for de insekter der lever af pollen og nektar og mange af de flotte fyldte blomster vi planter, gør det svært for insekterne at komme ind til plantens pollen og nektar.

Som producent af planter til de danske haver, vil vi gerne hjælpe haveejerne og de professionelle plantebrugere med at hjælpe insekterne, og vi har derfor valgt at tydeliggøre de gode insektplanter i vores sortiment. Det har vi gjort ved at lave en kategori for henholdsvis vilde hjemmehørende planter og insektvenlige planter på vores hjemmeside. De vilde hjemmehørende stauder og græsser er udvalgt i samarbejde med biologen Katrine Turner og dyrkes i letgenkendelige potter med teksten Udvalgt til Vildskab. Vi har også sat insektsymboler på etiketterne på de insektvenlige planter vi sender med ud i havecentrene.

Det er ikke nok at tænke på fødeplanter til insekterne, det er også vigtigt at der er ynglepladser, både i form af et insekthotel og ved at plante gode værtsplanter for ynglen, dette vil være indikeret i teksten på etiketterne.

Se efter de hjemmehørende arter samt bien og sommerfuglen på etiketterne når du vælger planter i havecenteret, og du er godt på vej til at skabe en summende oase i din have.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om hvad vi gør for at minimere vores miljømæssige aftryk, har du ideer til, hvordan vi kan blive endnu bedre, eller ønsker du at se vores MPS certificeringsrapport er du altid velkommen til at kontakte os på mail@nygaardsplanteskole.dk eller tlf.nr.: 75 36 60 88.

Miljøet med i planlægning

På Nygaards Planteskole tænker vi over hvordan vi kan planlægge en effektiv produktion, samtidig med at vi minimerer vores miljømæssige aftryk. Disse overvejelser inkluderer vores produktionsmaterialer, hvordan vi behandler planterne under produktionen og udvælger de mest hårdføre sorter, hvilket minimerer behovet for behandling. Her vil vi give en kort beskrivelse af nogle af de emner vi arbejder med i hverdagen.

Kontakt & support (kun engros)
+45 75 36 60 88
Kongeåvej 10
6600 Vejen