Att arbeta med miljön


Krukor i återvunnet och återanvändbart material

Vi använder många krukor varje år, så det var naturligt för oss att titta på en mer miljövänlig lösning. Under flera år har vi forskat och testat biologiskt nedbrytbara krukor, men med vår mycket varierande och ofta långa produktion hittade vi aldrig en hållbar lösning i biologiskt nedbrytbart material. Under 2019 bestämde vi oss för att ersätta de traditionella svarta plastkrukorna med grå krukor som är gjorda av 100 % återvunnen plast och dessutom är 100 % återvinningsbara. Problemet med de svarta krukorna är att de innehåller kol. De kan därför inte skannas och är därmed inte erkända som återvinningsbara vid sortering. Därför hamnar de svarta krukorna till förbränning, medan de gråa återvinns.

Miljöcertifiering

Som alla andra försöker vi behandla vår miljö och våra resurser med respekt. Vi använder mekanisk ogräsbekämpning där det är meningsfullt, vi använder biologiskt bekämpning där det är möjligt etc. Vi går också långt för att ta bort växter ur sortimentet om de är särskilt utsatta för sjukdomar eller skadedjur som kräver behandling. Även om vi tycker att vi gör vårt bästa är det alltid bra att ha en standard att hålla oss upp till. Under 2019 började vi därför rapportera vår förbrukning av vatten, el, olja, gödsel och kemikalier till MPS-ABC, som är en holländsk miljöcertifiering inom växtodling. Efter ett års rapportering kom resultatet: Vi fick A+ i miljön, vilket är den bästa kategorin man kan hamna i.

Biologiskt växtskydd

Det finns många bra biologiska medel och nyttodjur som vi använder i vår produktion, där det är vettigt. Vi använder andra medel när det är som mest effektivt, men som framgår av vår miljöcertifiering arbetar vi ansvarsfullt med vår ogräs- och skadedjursbekämpning.

Biologisk mångfald

Det är väldokumenterat att det blir färre och färre insekter och vi vet också att vi är beroende av insekterna för pollinering. Insekterna är pressade av global uppvärmning, intensivt jordbruk och andra faktorer, men också från vår trädgårdskultur. En gräsmatta är en öken för insekterna som livnär sig på pollen och nektar och många av de vackra fylliga blommorna vi planterar gör det svårt för insekterna att ta sig till växtens pollen och nektar.

Som producent av växter till de trädgårdarna vill vi gärna hjälpa trädgårdsägarna och de professionella växtbrukarna att hjälpa insekterna och vi har därför valt att tydliggöra de bra insektsväxterna i vårt sortiment. Det har vi gjort genom att skapa en kategori för vilda inhemska växter respektive insektsvänliga växter på vår hemsida. De inhemska vilda perennerna och gräsen har valts ut i samarbete med biologen Katrine Turner och odlas i lätt igenkännliga krukor med texten Udvalgt til Vildskab. Vi har även satt insektssymboler på etiketterna på de insektsvänliga växterna vi skickar ut till trädgårdscenterna.

Det räcker inte med att tänka på matväxter för insekterna, det är också viktigt att det finns grogrund, båda i form av ett insektshotell och genom att plantera bra värdväxter för larverna, detta kommer att anges i texten på etiketter.

Leta efter de inhemska arterna samt biet och fjärilen på etiketterna när du väljer växter på trädgårdscentret och du är på god väg att skapa en surrande oas i din trädgård.

Att arbeta med miljön

På Nygaards Planteskole funderar vi på hur vi kan planera en effektiv produktion, samtidigt som vi minimerar vårt miljöavtryck. Dessa överväganden inkluderar vårt produktionsmaterial, hur vi behandlar växterna under produktionen och valet av de härdigaste sorterna, vilket minimerar behovet av behandling. Här kommer vi att ge en kort beskrivning av några av de ämnen vi arbetar med dagligen.

Kontakt och support
+45 75 36 60 88
Kongeåvej 10
DK-6600 Vejen