2020
Nygaards Planteskole utökar återigen med digitala initiativ och lanserar en helt ny webbplattform som fokuserar ännu mer på användarvänlighet när du beställer från datorer, surfplattor och mobila enheter. Webbplatsen lanseras på flera språk, speciellt för att tillgodose de svenska trädgårdscentra.

2014
Nygaards Planteskole är 30 år och en grundlig uppdatering av webbplatsen görs för att säkerställa att vi kan fortsätta vara i framkant med bra användarvänliga lösningar för våra kunder.

2013
Efter många års arbete och tester lyckades vi at få vår nya idegran patenterad. Vi firade det med en namnceremoni på landskapsutställningen Have & Landskab 2013, där Palle Kristoffersen gav anläggningen sitt slutliga handelsnamn: Taxus baccata "Brande Select" 'TANY0109' (N) PBR. Testet gjordes i nära samarbete med Jørgen Gregersen och Brande Skovkirkegård.

2012
En ny och mer avancerad skärare anskaffas för vår produktion. Detta innebär att växten nu skärs hela vägen, snarare än bara på toppen, vilket ger en mycket mer enhetlig och välgrenad växt.

2011
Carsten Sølund Kristensen är anställd som ny försäljningskonsult. Han arbetar med daglig försäljningsarbete och besöker våra kunder med vår visningsbil.

2010
www.nygaardsplanteskole.dk får en grundlig ansiktslyftning. Webbplatsen blir mycket mer användarvänlig för våra kunder. Samtidigt görs ett stort antal informationer tillgängligt för privatpersoner som således kan använda webbplatsen som en inspirationskälla.

Malene Nygaard Jensen är anställd som marknadskoordinator. Hon arbetar med Nygaards Planteskoles kommunikation till våra kunder och till slutanvändaren och fokuserar på hur vi bäst tjänar våra kunder.

Produktionsområdet utvidgas med ytterligare ett nytt växthus som ersätter den sista av de gamla plasttunnlarna.

Rotbollsproduktion: ca. 13 ha
Container plats: ca. 9 ha
Under glas: ca. 26.000 m²

2009
Pernille Ratjen anställs som ny försäljningskonsult. Hon arbetar med daglig försäljningsarbete och besöker våra kunder med vår visningsbil.

2008
Nygaards Planteskole beslutar att avsevärt utvidga produktionen av marköverföringsväxter. Därför anskaffas en Bekidan-krukmakare med pottenmagasin så att vi kommer att kunna producera markplanter i traditionella krukor och i de populära 15 st-brickorna i samma produktionslinje.
Efter 10 år med bra samarbete väljer Erik Lauridsen att söka nya utmaningar.

2007
Nygaards Planteskole utökar produktionen av växter med högt impulsvärde. Detta görs för att möta den stigande efterfrågan.

2005
Som den första plantskolan i Danmark investerar vi i ett Visser Spaceomat-system som säkerställer en mer rationell hantering av krukor. Denna investering leder också till en halvering av enstaka upprepande arbete i samband med placering av krukor på containerplatsen, avstånd och skärande anläggningar.

Rotbollsproduktion: ca. 12,5 ha Container plats: ca. 9 ha
Under glas/plast: ca. 19.000 m²

2004
Nygaards Planteskole lanserar en webbplats där det går att köpa direkt online. Samma år utvidgar vi både behållarutrymmet och bygger två nya växthuse.

Fältproduktion: ca. 9 ha
Container plats: ca 9 ha
Under glas/plast: ca. 19.000 m²

2003
Ett kylarea på 580 m² är byggt för att säkerställa säkrare övervintringar, bättre produktionshantering och bättre utnyttjande av befintliga anläggningar.

2002
Ytterligare 5.600 m² växthus byggs för produktion av Magnolia, Hibiscus osv. Samt för att plocka upp lagrar och buksbom som odlas i fältet. Dessa planteras för vintring under skyddade förhållanden i växthusarna.

Rotbollsproduktion: ca. 10 ha Container plats: ca. 8 ha
Under glas/plast: ca. 13.000 m²

2002
Rotbolsproduktionen fortsätter att öka och en speciell traktor köps för att lösa uppgifter som rotskärning, mekanisk och kemisk ogräsbekämpning och befruktning.

Rotbollsproduktion: ca. 8 ha
Container plats: ca. 8 ha
Under glas/plast: 7.500 m²

2000
Orkanen i december 1999 har haft stora konsekvenser för våra produktionsanläggningar, men redan våren 2000 är ett nytt växthus på totalt 4.800 m² redo att användas. Detta möjliggör en ytterligare effektivisering av produktionen.

1999
Den 3. december rammas Danmark av den värsta orkanen i vår historie. Den härskar stora delar av plantskolan. De flesta av tunnelhusena är så förstörda att de inte kan återanvändas. Därför beslutas att bygga ett växthus i glas.

1998
Efter flera års gott samarbete med Prima Plant väljer Nygaards Planteskole att stå på egen hand. Vårt produktsortiment har utökats avsevärt, och önskan om närmare kontakt med trädgårdscentra är en av de främsta orsakerna till förändringen. Erik Lauridsen är anställd som försäljningskonsult.

1997
Utrymmet i den gamla expeditionshallen blir för litet. En avsändnings- och lagringshall på 1.000 m² byggs, komplett med lastningsramper och tillhörande kontorslokaler.

1996
Den första rotbollsproduktionen initieras. Produktionen är huvudsakligen koncentrerad till större växter med lager, buksbom och mahonia som huvudprodukter. Under de kommande sju åren utvidgas området till cirka 10 ha.

1994
Utrymmet för containerproduktion utvidgas kraftigt med 32.500 m2 och de första stora bevattningsbomarna anskaffas. Grundramen för storskalig produktion är nu lagd.

1991
Nygaards Planteskole etablerar tillsammans med 3 andra danska plantskolor försäljningsföretaget Prima Plant. Detta steg bör göra det möjligt för plantskolan att koncentrera sig på produktion och produktutveckling medan Prima Plant har ansvarar för försäljningen.

1991
Bente Juul Jensen avgår från Plantedirektoratet, växtskyddskontroller under det danska jordbruksministeriet, och är anställd på heltid i plantskolan.

1998
Produktionsområdet utvidgas nu avsevärt och investeringar görs i en pottmaskin för mer rationell produktion. Produktionen konverteras gradvis till färdiga växter.

1986
Företagets första datorsystem tas i drift. 2 datorer, modell 386 SX 25 MHz med 4 Mb Ram + skrivare etc. Totalt pris: ca. DKK 80.000. Systemat har sedan bytts ut.
Ytterligare tunnelhus byggs samma år.

1984
Nygaards Planteskole grundas. Plantskolan är etablerad på en tidigare jordbruksfastighet. De första tunnelhusen uppförs och den första produktionen påbörjas. Växter produceras främst för ytterligare kultur.

Historien

Mycket har förändrats sedan Bente och Søren köpte en övergiven jordbruksfastighet utanför staden Vejen våren 1984. Här etablerade de Nygaards Planteskole, som idag är en av landets största plantskolar med växter för trädgårdar och landskapsarkitektur. Fokus är, och har alltid varit, på innovation, kvalitet och effektivitet.

Kontakt och support
+45 75 36 60 88
Kongeåvej 10
DK-6600 Vejen